• duikunit_scheepsinspectie_offshore_mobile_SSE
 • Duikbedrijf_Wals_Diving_mobiele_duikcontainer_duikunit_mobile_diving_equipment_sluis
 • offshore_windfarm_repair_inspection_SSE
 • duiker_diver_duiken_diving_ijs_ice_sluis_ijmuiden_sse
 • Duikbedrijf_wals_diving_offshore_werkboot_nautical_server
 • Duikbedrijf_Wals_Diving_binnenwater_werkboot_nautical_server_ROV_inspection_inspectie
 • Duikbedrijf_wals_diving_mobiel_duikunit_support_vessel_sse
 • Duikbedrijf_wals_diving_offshore_wind_inspectie_ROV
 • Duikbedrijf_duiker_diver_offshore_inspection_inspectie_inspection_visual_wals_diving
 • Duikbedrijf_wals_diving_duiker_SSE_diver_inspectie_visueel_inspection_visual
 • Duikbedrijf_wals_diving_diver_duiker_SSE_strand_air
 • Duikbedrijf_Wals_Diving_duiker_hogedruk_schoonmaak_boeg_hull_cleaning_SSE_high_pressure
 • Duikbedrijf_wals_diving_duiker_SSE_diver_dsv_schoonmaakwerk_inspection_visual
 • Duikbedrijf_Wals_Diving_duiker_diver_duiken_diving_ijs_ice_sluis_ijmuiden_sse

De focus op Kwaliteit, Arboveilighied, en Milieu (KAM) is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering binnen Wals Diving & Marine Service (Wals Diving). Hoogwaardige prestaties op het gebied van KAM onderscheiden ons van onze concurrenten en zijn essentieel voor het succes van ons bedrijf.
Om continue verbetering van onze KAM prestaties te waarborgen werken wij volgens de procedures van ons managementsysteem, gebaseerd op diverse internationale normen. Het managementsysteem bestaat uit procedures en werkinstructies die binnen Wals Diving veilige werkomstandigheden, risicobeheersmaatregelen en kwalitatief hoge service verzekeren. Het managementsysteem hanteert de volgende structuur ten behoeve van continue verbetering binnen onze organisatie:

Plan:
Er wordt gekeken naar de huidige procedures en een plan van aanpak ontwikkeld om deze procedures waar nodig te verbeteren. Er worden doelen gemaakt voor het behalen van de procedureverbeteringen;

Do:
Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Indien succes niet gegarandeerd is wordt het plan van aanpak eerst op kleine schaal getest. Het plan moet immers wel praktisch uitvoerbaar zijn;

Check:
De resultaten van de verbeterde processen worden gemeten en vergeleken met de beginprocedure;

Act:
De procedure wordt indien nodig aangepast naar aanleiding van de vergelijking tijdens de “CHECK” fase.

Bij Wals Diving & Marine Service B.V. streven wij naar een continue verbetering op de gebieden Kwaliteit, Arboveiligheid, en Milieu.

Het is daarom ons beleid om:

 • Te zorgen voor passende middelen, informatie, training en vaardigheden welke medewerkers gebruiken voor een veilige uitvoer van de werkzaamheden en voor het creëren van een gezonde, veilige werkomgeving.
 • Procedures te creëren en te implementeren ten behoeve van een gezonde en veilige werkomgeving.
 • Deze procedures te promoten en hun effectiviteit te meten en te evalueren ten behoeve van continue verbetering van de organisatie.
 • Zorg te dragen aan een schone werkomgeving (housekeeping) op elke locatie van Wals Diving & Marine Service.
 • Zorg te dragen voor een actief psychosociaal arbeidsbeleid en naleving op dit beleid. Een “zero tolerance” instelling is van toepassing bij hen die het psychosociale arbeidsbeleid overschrijden.
 • Actieve en visuele betrokkenheid en leiderschap te vertonen naar medewerkers en freelancers op de gebieden van Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu. Kwaliteit, Arbo en Milieuprestaties worden gemanaged middels het duidelijk communiceren van taken, verantwoordelijkheden en het beschikbaar stellen van middelen.
 • Te streven naar het elimineren en reduceren van voorspelbare gevaren welke kunnen leiden tot een verlies van veilige werkomstandigheden, eigendom, materiaal en persoonlijk letsel (Risico Inventarisatie & Evaluatie).
 • Te zorgen dat alle medewerkers en freelancers begrijpen dat veilig werken en het tonen van actieve betrokkenheid jegens het Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieubeleid een selectiecriterium is binnen Wals Diving & Marine Service B.V. en dat zij verantwoordelijk zijn voor niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van degene in hun directe omgeving.
 • Een positieve en constructieve benadering op de gebieden van Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu te stimuleren en suggesties welke kunnen leiden tot een verbetering van deze gebieden aan te moedigen ten behoeven van een veilige, kwalitatief hoge uitvoer van de werkzaamheden en bedrijfsvoering, met minimale impact op het milieu.
 • Te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving welke te maken hebben met Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu zoals de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling, Wet Milieubeheer, de Tabakswet, de Arbeidstijdenwet etc.
 • Te zorgen dat er systemen en procedures ontwikkeld en geïmplementeerd zijn welke kwesties op de gebieden van Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu identificeren, beoordelen, monitoren, evalueren en controleren. Deze systemen en procedures dragen bij aan veilige werkomstandigheden binnen Wals Diving & Marine Service B.V.
 • Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu doelstellingen te creëren en zorg te dragen voor goede prestaties op deze gebieden middels een continu verbeterproces (Plan, Do, Check, Act).
 • Mechanismen te implementeren ten behoeve van communicatie met medewerkers, freelancers, aannemers, klanten en overheidsinstellingen.

Deze beleidsverklaring wordt gezien als de fundatie van onze bedrijfsvoering. Ons managementsysteem en haar procedures zijn gecreëerd aan de hand van deze verklaring. Deze laat onze managementfilosofie zien op de gebieden van Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu, tezamen met onze gedeelde visie tussen klanten, aannemers, freelancers en leveranciers.

Het management en de afdeling Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu zorgen voor naleving op het beleid en het managementsysteem. Medewerkers van Wals Diving hebben de verantwoordelijkheid om naleving op het beleid en de procedures van het managementsysteem te demonstreren zodat de hoogste prestaties op de gebieden van Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu behaald worden tijdens uitvoer van de werkzaamheden.

Bij Wals Diving zijn wij toegewijd een werkomgeving te creëren waarin activiteiten veilig en kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd, zonder schade toe te brengen aan het milieu.

C.W. Wals
Algemeen Directeur
juni 2023

Walsdiving