Video inspectie middels duikers of ROV-systeem

Duikbedrijf Wals Diving & Marine Service biedt de unieke mogelijkheid aan om video opnames te maken van de uitgevoerde werkzaamheden. Afhankelijk van het werk worden er opnames gemaakt door onze duikers, of door een van onze ROV-systemen. Een video inspectie bestaat uit een audio visuele opname van de bevindingen van de duiker of de ROV-piloot.

Onze duikuitrustingen zijn standaard voorzien van een camera met hoge resolutie welke zorgt voor haarfijn beeldmateriaal. Video inspecties middels duikers worden veelal uitgevoerd bij scheepinspecties en het inspecteren/repareren van onderwaterconstructies, kunstwerken en oeverwerken. Tevens worden video inspecties toegepast bij oplevering van projecten.

Dankzij onze ROV-systemen zijn wij in de gelegenheid op grote diepte veilig video inspecties uit te voeren. ROV staat voor “Remotely Operated Vehicle”. ROV inspecties worden veelal offshore uitgevoerd. Denk hierbij aan het inspecteren van kabels, het inspecteren van meetpalen en offshore installaties. Uiteraard zijn binnenwaterinspecties ook mogelijk met een ROV.

| Scheepsreparaties en inspecties | Video-inspecties met duikers of ROV-systemen | Duikinspecties | Onderhoud of nieuwbouw van onderwater constructies | Onderwater branden | Onderwater lassen | Inspectie en reiniging van aangroei | Bodemonderzoeken | Ontwerp en ontwikkeling van speciaal gereedschap | Onderwaterwerkzaamheden