bodemonderzoeken

Een sluis-railbaan

De vraag naar het in kaart brengen van het totale onderwateroppervlak middels ‘sonar’ of ‘echosound’ is de laatste jaren sterk gestegen. Het is een vaardigheid die veel ervaring, expertise, geotechnische en nautische kennis vereist.

Bodemverloop en gevonden objecten

Bodemverloop en gevonden objecten

Naast de kennis en ervaring vereist voor deze werkzaamheden beschikt Wals Diving over alle apparatuur die nodig is om een volledige ‘bodem survey’ uit te kunnen voeren. Het hebben van de juiste hardware, software en nautisch materiaal is essentieel voor een gedegen bodemonderzoek.

Nadat het bodemonderzoek is uitgevoerd wordt alle data verwerkt in een duidelijk onderzoeksrapport voor de opdrachtgever. Indien wenselijk en afhankelijk van de scope van het onderzoek, kan er naar aanleiding van de gegevens uit het onderzoeksrapport een passend advies gegeven worden over mogelijke vervolgstappen.

Naast de kennis en ervaring vereist voor deze werkzaamheden beschikt Wals Diving over alle apparatuur die nodig is om een volledige ‘bodem survey’ uit te kunnen voeren. Het hebben van de juiste hardware, software en nautisch materiaal is essentieel voor een gedegen bodemonderzoek.

Nadat het bodemonderzoek is uitgevoerd wordt alle data verwerkt in een duidelijk onderzoeksrapport voor de opdrachtgever. Indien wenselijk en afhankelijk van de scope van het onderzoek, kan er naar aanleiding van de gegevens uit het onderzoeksrapport een passend advies gegeven worden over mogelijke vervolgstappen.


Bodemverloop en gevonden objecten

Bodemverloop en gevonden objecten

| Scheepsreparaties en inspecties | Video-inspecties met duikers of ROV-systemen | Duikinspecties | Onderhoud of nieuwbouw van onderwater constructies | Onderwater branden | Onderwater lassen | Inspectie en reiniging van aangroei | Bodemonderzoeken | Ontwerp en ontwikkeling van speciaal gereedschap | Onderwaterwerkzaamheden